Nghị quyết 145/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 145/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 145/NQ-HĐND năm 2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 54/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long Số hiệu: 145/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu Ngày ban hành: 13/12/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 145/NQ-HĐND năm 2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 54/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long

  • Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 145/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 145/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 145/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 145/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 145/NQ-HĐND

Đang cập nhật