Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 15/VBHN-BNNPTNT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 10/12/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THÚ Y
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH THÚ Y VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THÚ Y XÃ, ...
 • Điều 4. Hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y
 • Điều 5. Chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn
 • Mục 2. KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
 • Điều 6. Kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật
 • Mục 3. TẠM NGỪNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU; CẤM XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
 • Điều 7. Tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật
 • Điều 8. Điều kiện tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật
 • Điều 9. Cấm xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật
 • Điều 10. Quy định đối với việc tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật thuộc ...
 • Điều 11. Quy định đối với việc tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật
 • Mục 4. ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM THUỐC THÚ Y
 • Điều 12. Điều kiện chung sản xuất thuốc thú y
 • Điều 13. Điều kiện đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin
 • Điều 14. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y GMP
 • Điều 15. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận GMP
 • Điều 16. Trình tự, thủ tục cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận GMP
 • Điều 17. Điều kiện buôn bán thuốc thú y
 • Điều 18. Điều kiện nhập khẩu thuốc thú y
 • Điều 19. Điều kiện đối với cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y
 • Điều 19a. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhập khẩu, buôn bán thuốc thú y
 • Điều 20. Điều kiện đối với cơ sở khảo nghiệm thuốc thú y
 • Mục 5. ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THÚ Y
 • Điều 21. Điều kiện hành nghề thú y
 • Điều 22. Chứng chỉ hành nghề thú y
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật