Chỉ thị 01/CT-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 01/CT-TTg

Tiêu đề: Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2019 về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 01/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 05/01/2019 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2019 về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CƠ CẤU LẠI, SẮP XẾP, ĐỔI MỚI, CỔ PHẦN ...
  • I. Trong những năm qua, công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN ...
  • II. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: một số bộ, ngành, địa ...
  • III. Những tồn tại, hạn chế này do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.
  • IV. Để đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn tới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 ...
  • V. Để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu nêu trên, các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 01/CT-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Chỉ thị 01/CT-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 01/CT-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 01/CT-TTg

Đang cập nhật