Thông tư 172/2018/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 172/2018/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 172/2018/TT-BQP sửa đổi Thông tư 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng Số hiệu: 172/2018/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Bế Xuân Trường Ngày ban hành: 27/12/2018 Lĩnh vực: Quốc phòng, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 172/2018/TT-BQP sửa đổi Thông tư 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 102/2016/TT-BQP NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 102/2016/TT-BQP
  • Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • PHỤ LỤC I MẪU BIỂU NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ XE QUÂN SỰ
  • 1. Mẫu số 01. Bản khai đăng ký xe
  • 2. Mẫu số 02. Chứng nhận đăng ký xe phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước
  • PHỤ LỤC II KÝ HIỆU BIỂN SỐ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 172/2018/TT-BQP để xử lý:
  • Đang cập nhật