Quyết định 2765/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2765/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 2765/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải Số hiệu: 2765/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể Ngày ban hành: 21/12/2018 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Giao thông, vận tải, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Quyết định 2765/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2019 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 của Bộ Giao ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt ...
  • KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2019 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRỌNG TÂM
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2019 CỦA BỘ GIAO THÔNG ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2765/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2765/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2765/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2765/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2765/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật