Thông tư 122/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 122/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 122/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 122/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 14/12/2018 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 122/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ THUỐC LÁ NGOẠI NHẬP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ THUỐC LÁ NGOẠI NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU CÒN ...
 • Điều 3. Nội dung chi, mức chi liên quan đến bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu
 • Điều 4. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 6. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 122/2018/TT-BTC để xử lý: