Quyết định 55/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 55/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 55/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 61/2017/QĐ-UBND Số hiệu: 55/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm Ngày ban hành: 21/12/2018 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 55/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 61/2017/QĐ-UBND

  • Điều 2. Bãi bỏ Khoản 2 Điều 10 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 55/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 55/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 55/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 55/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 55/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật