Thông tư 107/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 107/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 107/2018/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 107/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 15/11/2018 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 107/2018/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGUỒN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc quản lý
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Kiểm tra phân bổ vốn đầu tư hằng năm
 • Điều 4. Mở tài khoản
 • Điều 5: Hồ sơ pháp lý gửi một lần của dự án
 • Điều 6. Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng
 • Điều 7. Thanh toán khối lượng hoàn thành
 • Điều 8. Chế độ báo cáo
 • Điều 9. Quyết toán vốn đầu tư
 • Điều 10. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan có liên quan
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11: Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 12. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN NĂM ….
 • PHỤ LỤC 02.A BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 02.B BẢNG KÊ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÃ THỰC ...
 • PHỤ LỤC 03 BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
 • PHỤ LỤC 04. GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
 • PHỤ LỤC 05 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 107/2018/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 107/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 107/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 107/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 107/2018/TT-BTC

Đang cập nhật