Nghị định 08/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 08/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài Số hiệu: 08/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 23/01/2019 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Căn cứ và nguyên tắc xác định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Chế độ sinh hoạt phí
 • Điều 6. Chế độ phụ cấp
 • Điều 7. Chế độ trợ cấp
 • Điều 8. Chế độ bảo hiểm khám, chữa bệnh
 • Điều 9. Một số chế độ khác
 • Điều 10. Thời gian làm việc và chế độ nghỉ ngơi
 • Điều 11. Chế độ phu nhân/phu quân
 • Điều 12. Chế độ đối với con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Nguồn kinh phí thực hiện
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC
 • Bảng 1 BẢNG CHỈ SỐ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIỮ CHỨC VỤ ...
 • Bảng 2 BẢNG CHỈ SỐ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ NGOẠI ...
 • Bảng 3 BẢNG CHỈ SỐ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM THUỘC CHUYÊN NGÀNH AN NINH - QUỐC ...
 • Bảng 4 BẢNG CHỈ SỐ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH, KỸ THUẬT, HẬU CẦN
 • Bảng 5 BẢNG CHỈ SỐ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI PHU NHÂN/PHU QUÂN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 08/2019/NĐ-CP để xử lý: