Thông tư 102/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 102/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 102/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 14/11/2018 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Quy định về hệ thống chứng từ kế toán
 • Điều 4. Quy định về hệ thống tài khoản kế toán
 • Điều 5. Quy định về hệ thống sổ kế toán
 • Điều 6. Quy định về hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hoạt động tài chính nội ngành của ...
 • Điều 7. Quy định về hệ thống báo cáo tài chính quỹ bảo hiểm và báo cáo nghiệp vụ quỹ bảo hiểm
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 102/2018/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 102/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 102/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 102/2018/TT-BTC

Đang cập nhật