Quyết định 128/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 128/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 128/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 128/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 25/01/2019 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 128/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2030
  • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 với ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ THEO GIAI ĐOẠN
  • A Các dự án do trung ương đầu tư
  • B Các dự án do địa phương thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 128/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 128/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 128/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 128/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 128/QĐ-TTg

Đang cập nhật