Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Điều 10 và Điều 44, Quy chế quản lý, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND Số hiệu: 06/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn Ngày ban hành: 08/01/2019 Lĩnh vực: Tài nguyên
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 06/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật