Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Số hiệu: 01/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm Ngày ban hành: 29/01/2019 Lĩnh vực: Đất đai, Môi trường, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG VÀ CƠ SỞ HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2019 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các
 • QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG VÀ CƠ SỞ HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Phân cấp nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
 • Chương II QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG VÀ CƠ SỞ HỎA TÁNG
 • Điều 3. Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh
 • Điều 4. Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang và cơ sở
 • Điều 5. Xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng
 • Điều 6. Đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ
 • Điều 7. Quy chế quản lý nghĩa trang
 • Điều 8. Lựa chọn đơn vị quản lý nghĩa trang
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 9. Trách nhiệm của các Sở, Ngành
 • Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Xử lý vi phạm
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 01/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật