Thông tư 07/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 07/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 28/01/2019 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 72/2015/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA BỘ ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của: Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ ...
 • Điều 2. Các nội dung bãi bỏ
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu 02a/DNUT V/v đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên
 • Mẫu 03/DNUT QUYẾT VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN
 • Mẫu 3a/DNUT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
 • Mẫu 04/DNUT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
 • Mẫu 05/DNUT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
 • Mẫu 06/DNUT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2019/TT-BTC để xử lý: