Quyết định 12/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 12/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW do tỉnh Sơn La ban hành Số hiệu: 12/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh Ngày ban hành: 04/01/2019 Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 12/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 12/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 12/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 12/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 12/QĐ-UBND

Đang cập nhật