Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 01/2019/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh Ngày ban hành: 18/01/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2019.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông ...
  • DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật