Công văn 53/KL-ĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 53/KL-ĐT

Tiêu đề: Công văn 53/KL-ĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT do Cục Kiểm lâm ban hành Số hiệu: 53/KL-ĐT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm Người ký: Đỗ Quang Tùng Ngày ban hành: 28/01/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Công văn 53/KL-ĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT do Cục Kiểm lâm ban hành

 • Số: 53/KL-ĐT V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT
 • 1. Về cơ quan có thẩm quyền xác nhận bảng kê lâm sản
 • 2. Về đối tượng phải thực hiện xác nhận bảng kê lâm sản
 • 3. Về trình tự, thủ tục khai thác thực vật rừng thông thường, động vật rừng thông thường
 • 4. Về hồ sơ nguồn gốc lâm sản
 • 5. Về hồ sơ lâm sản mua bán, vận chuyển
 • 6. Về quản lý hồ sơ lâm sản
 • 7. Về đánh dấu mẫu vật
 • 8. Về kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản
 • 9. Về Phụ lục kèm theo Thông tư 27
 • BIỂU TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG GỖ LOÀI………..TỒN ĐẾN 31.12.2018
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 53/KL-ĐT để xử lý:

Tin tức về Công văn 53/KL-ĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 53/KL-ĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 53/KL-ĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 53/KL-ĐT

Đang cập nhật