Quyết định 147/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 147/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 Số hiệu: 147/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Huỳnh Khánh Toàn Ngày ban hành: 16/01/2019 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020
  • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, với các nội dung chính như sau ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên ...
  • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
  • PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
  • PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÔNG NHÂN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
  • PHỤ LỤC 4 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 147/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 147/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 147/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 147/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 147/QĐ-UBND

Đang cập nhật