Văn bản khác 3419/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 3419/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 3419/KH-UBND năm 2018 về phát triển Hợp tác xã nông nghiệp và Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Số hiệu: 3419/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Tháp Ngày ban hành: 05/12/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Kế hoạch 3419/KH-UBND năm 2018 về phát triển Hợp tác xã nông nghiệp và Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  • KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA ...
  • I. Mục tiêu
  • II. Nội dung, nhiệm vụ
  • III. Giải pháp thực hiện
  • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  • PHỤ LỤC CÁC HẠNG MỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ NÔNG ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 3419/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 3419/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 3419/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 3419/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 3419/KH-UBND

Đang cập nhật