Quyết định 2412/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2412/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Số hiệu: 2412/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế Ngày ban hành: 26/12/2018 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường

Mục lục Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN ...
 • Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Phú Yên đến năm ...
 • I. TÊN QUY HOẠCH: Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Phú Yên đến năm 2020, ...
 • II. CHỦ ĐẦU TƯ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN:
 • IV. NỘI DUNG QUY HOẠCH:
 • 1. Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn
 • 2. Quy hoạch bảo vệ vệ sinh môi trường nông thôn
 • 3. Quy hoạch cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh cho các trường học, trạm y tế:
 • 4. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2018-2025:
 • 5. Định hướng kêu gọi đầu tư
 • 6. Nhu cầu vốn đầu tư:
 • 6. Các giải pháp thực hiện:
 • 7. Tổ chức thực hiện
 • Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2412/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2412/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2412/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2412/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2412/QĐ-UBND

Đang cập nhật