Văn bản khác 19/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 19/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Nghị quyết 39/2018/NQ-HĐND về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020 Số hiệu: 19/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Văn Điến Ngày ban hành: 19/02/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Nghị quyết 39/2018/NQ-HĐND về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39/2018/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2018 CỦA HĐND TỈNH VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH ...
  • I. Mục tiêu, yêu cầu
  • II. Nhiệm vụ
  • III. Giải pháp
  • IV. Tổ chức thực hiện
  • V. Chế độ báo cáo
  • DANH MỤC CÁC VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH, ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 19/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 19/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 19/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 19/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 19/KH-UBND

Đang cập nhật