Quyết định 230/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 230/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm tuyệt đối an ninh và an toàn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2020 Số hiệu: 230/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị Ngày ban hành: 29/01/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm tuyệt đối an ninh và an toàn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2020

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TUYỆT ĐỐI AN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ...
 • Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TUYỆT ĐỐI AN NINH VÀ AN TOÀN HÀNG ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. CHỦ THỂ, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN
 • 1. Chủ thể tuyên truyền
 • 2. Đối tượng tuyên truyền
 • 3. Nội dung và hình thức thực hiện
 • III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 • 1. Sở Giao thông vận tải
 • 2. Cảng hàng không Buôn Ma Thuột
 • 3. Công an tỉnh
 • 4. Sở Tài chính
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 230/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 230/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 230/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 230/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 230/QĐ-UBND

Đang cập nhật