Văn bản khác 10745/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 10745/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 10745/KH-UBND năm 2018 về bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk năm 2019 Số hiệu: 10745/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Y Giang Gry Niê Knơng Ngày ban hành: 06/12/2018 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Kế hoạch 10745/KH-UBND năm 2018 về bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk năm 2019

  • KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2019
  • Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2017 ...
  • Phần thứ hai KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2019
  • I. Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019
  • II. Tổ chức thực hiện:
  • PHỤ LỤC 1 TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ DỰ KIẾN THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG
  • PHỤ LỤC 2 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017 VÀ NĂM 2018
  • PHỤ LỤC 3 TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 10745/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 10745/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 10745/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 10745/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 10745/KH-UBND

Đang cập nhật