Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 18/VBHN-BTC Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 22/01/2019 Lĩnh vực: Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Tổ chức thu và người nộp phí
  • Điều 3. Mức thu phí
  • Điều 4. Kê khai, thu, nộp phí của tổ chức thu
  • Điều 5. Quản lý và sử dụng phí
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành
  • BIỂU MỨC PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Đang cập nhật