Nghị quyết 109/2018/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 109/2018/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 109/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Số hiệu: 109/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Đức Quận Ngày ban hành: 13/12/2018 Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 109/2018/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 109/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 109/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 109/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 109/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật