Quyết định 402/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 402/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023 Số hiệu: 402/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh Ngày ban hành: 15/11/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 115/NQ-CP NGÀY 31/8/2018 CỦA CHÍNH PHỦ ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31 ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
  • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 115/NQ-CP NGÀY 31/8/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  • II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 402/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 402/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 402/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 402/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 402/QĐ-UBND

Đang cập nhật