Thông tư 01/2019/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2019/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 01/2019/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 01/2019/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 05/03/2019 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 01/2019/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
 • Chương II TIÊU CHUẨN CHUNG
 • Điều 3. Chính trị, tư tưởng
 • Điều 4. Đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật
 • Điều 5. Năng lực và uy tín
 • Điều 6. Hiểu biết
 • Điều 7. Các tiêu chuẩn khác
 • Chương III TIÊU CHUẨN CỤ THỂ
 • Điều 8. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 9. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2019/TT-BTTTT để xử lý: