Thông tư 05/2019/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2019/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 05/2019/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 11/03/2019 Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2017/TT-BCT NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng ...
  • Điều 2. Bãi bỏ và Phụ lục 3 của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ ...
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU CHO DỰ ÁN PHÁT ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2019/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 05/2019/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2019/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2019/TT-BCT

Đang cập nhật