Thông tư 18/2019/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 18/2019/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 18/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 18/2019/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đoàn Thái Sơn Ngày ban hành: 04/11/2019 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 18/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 43/2016/TT-NHNN NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA THỐNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC SỐ 01 BÁO CÁO VỀ ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ
  • PHỤ LỤC SỐ 02 BÁO CÁO VỀ ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ QUÝ ... NĂM ...
  • PHỤ LỤC SỐ 03 BÁO CÁO VỀ ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ QUÝ ... NĂM ...
  • PHỤ LỤC SỐ 04 BÁO CÁO VỀ KHUNG LÃI SUẤT CHO VAY TIÊU DÙNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 18/2019/TT-NHNN để xử lý: