Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Quốc hội ban hành Số hiệu: 02/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc Ngày ban hành: 04/01/2019 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Quốc hội ban hành

 • PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 Pháp lệnh này quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi người có ...
 • Điều 2 Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Pháp lệnh này bao gồm:
 • Điều 3 Các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ được điều chỉnh phù hợp với ...
 • Điều 4 Người có công với cách mạng và thân nhân được Nhà nước, xã hội quan tâm chăm sóc, giúp đỡ và tùy ...
 • Điều 5 Cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức kinh tế, tổ chức ...
 • Điều 6 Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được xây dựng ở trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện ...
 • Điều 7 Chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân được thực hiện theo nguyên tắc ...
 • Điều 8 Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
 • Chương II ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
 • Mục 1. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945
 • Điều 9 Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 là người được cơ quan, tổ chức có thẩm ...
 • Mục 2. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 ĐẾN TRƯỚC TỔNG KHỞI NGHĨA 19 THÁNG TÁM ...
 • Điều 10 Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ...
 • Mục 3. LIỆT SĨ
 • Điều 11 Liệt sĩ là người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm ...
 • Điều 12 Cơ quan, tổ chức, đơn vị của liệt sĩ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, ...
 • Điều 13 Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu bổ phần mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt ...
 • Điều 14 Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” ...
 • Mục 4. BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
 • Điều 15 Các chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bao gồm:
 • Mục 5. ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN
 • Điều 16 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được hưởng ...
 • Điều 17 Các chế độ ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời ...
 • Điều 18 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ...
 • Mục 6. THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
 • Điều 19 Thương binh là quân nhân, công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở ...
 • Điều 20 Các chế độ ưu đãi đối với thương binh bao gồm:
 • Điều 21 Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình được trợ cấp người phục ...
 • Điều 22 Cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh, bệnh binh được Nhà nước hỗ trợ cơ sở vật ...
 • Mục 7. BỆNH BINH
 • Điều 23 Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên ...
 • Điều 24 Các chế độ ưu đãi đối với bệnh binh bao gồm:
 • Điều 25 Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình được trợ cấp người phục vụ ...
 • Mục 8. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
 • Điều 26 Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được cơ quan có thẩm quyền công ...
 • Điều 27 Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ...
 • Mục 9. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG HOẶC HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY
 • Điều 28 Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày là người được cơ quan ...
 • Điều 29 Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù ...
 • Mục 10. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ
 • Điều 30 Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng ...
 • Điều 31 Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm ...
 • Mục 11. NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG
 • Điều 32 Người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn ...
 • Điều 33 Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công ...
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
 • Điều 34 Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.
 • Điều 34a Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm ...
 • Điều 35 Bộ Quốc phòng chỉ đạo công tác xác minh, cung cấp thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt ...
 • Điều 36 Bộ Tài chính bảo đảm ngân sách, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách thực hiện chế độ ưu ...
 • Điều 37 Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi về hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công ...
 • Điều 38 Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người sử dụng đất là người ...
 • Điều 39 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện chế độ ưu tiên, ưu đãi trong sản xuất ...
 • Điều 40 Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây:
 • Điều 41 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ưu tiên ...
 • Chương IV KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 42 Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại; cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm quy định của Pháp ...
 • Điều 43 Người giả mạo giấy tờ để được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì bị đình chỉ ...
 • Điều 44 Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội không thuộc các tội xâm phạm ...
 • Điều 45 Việc quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi, quyết định hoàn trả số tiền đã nhận ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 46 Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2005.
 • Điều 47 Chế độ ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh này được áp dụng đối với người có công với cách mạng ...
 • Điều 48 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này./.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

Đang cập nhật