Nghị định 100/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 100/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế Số hiệu: 100/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 28/08/2020 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
 • Điều 3. Đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế
 • Điều 4. Chính sách thuế đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế
 • Điều 5. Quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế
 • Điều 6. Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế
 • Điều 7. Đồng tiền dùng trong giao dịch bán hàng miễn thuế
 • Điều 8. Định lượng mua hàng miễn thuế
 • Chương III THỦ TỤC, CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
 • Điều 9. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế
 • Điều 10. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế ...
 • Điều 11. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế ...
 • Điều 12. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển giữa các kho chứa hàng miễn ...
 • Điều 13. Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người xuất cảnh, quá cảnh, khách trên tàu bay ...
 • Điều 14. Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế
 • Điều 15. Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là hành khách đang thực hiện chuyến bay quốc tế ...
 • Điều 16. Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn ...
 • Điều 17. Thủ tục bán hàng miễn thuế cho tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ mua hàng tại ...
 • Điều 18. Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến ...
 • Điều 19. Thủ tục bán hàng miễn thuế trực tuyến
 • Điều 20. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã bán cho khách xuất cảnh nhưng giao ở nước ngoài theo yêu ...
 • Điều 21. Thủ tục đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển ...
 • Điều 22. Thủ tục đối với hàng hóa tiêu hủy, hàng mẫu, hàng thử, túi, bao bì nhập khẩu để đựng hàng miễn ...
 • Điều 23. Thủ tục đối với tiền mặt của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đưa vào, đưa ra khu cách ...
 • Điều 24. Báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế
 • Điều 25. Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa miễn thuế trong trường hợp một ...
 • Điều 26. Trách nhiệm của đối tượng mua hàng miễn thuế quy định tại Điều 3 Nghị định này
 • Điều 27. Công tác phối hợp của đơn vị kinh doanh cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, ga đường ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • Điều 29. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 30. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I QUY ĐỊNH VỊ TRÍ DÁN TEM “VIET NAM DUTY NOT PAID” ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
 • PHỤ LỤC II
 • Mẫu số 01/PTBHVĐM PHIẾU THÔNG BÁO HÀNG VƯỢT ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH MUA HÀNG MIỄN THUẾ
 • Mẫu số 02/PGH PHIẾU GIAO HÀNG ĐỐI VỚI KHÁCH MUA HÀNG MIỄN THUẾ TRONG NỘI ĐỊA
 • Mẫu số 03/CV V/v đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá
 • Mẫu số 04/BCNKTKTL BÁO CÁO Tình hình nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ thuốc lá tại Cửa hàng miễn thuế của ...
 • Mẫu số 05/BKTMVR BẢNG KÊ LƯỢNG TIỀN MANG VÀO/RA KHU CÁCH LY, KHU HẠN CHẾ
 • Mẫu số 06/BBBG BIÊN BẢN Bàn giao hàng hóa miễn thuế vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
 • Mẫu số 07/BCQT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
 • Mẫu số 08/PGHKVTB PHIẾU GIAO NHẬN HÀNG HÓA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN GIỮA KHO CHỨA HÀNG MIỄN THUẾ VÀ ...
 • Mẫu số 09/BKTMKVTB BẢNG KÊ LƯỢNG TIỀN MẶT VẬN CHUYỂN GIỮA KHO CHỨA HÀNG MIỄN THUẾ VÀ TÀU BAY
 • Mẫu số 10/DSHH DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐƯA VÀO/ ĐƯA RA CỬA HÀNG MIỄN THUẾ, KHO CHỨA HÀNG MIỄN THUẾ
 • Mẫu số 11/BKHH BẢNG KÊ HÀNG HÓA BÁN CHO KHÁCH XUẤT CẢNH
 • Mẫu số 12/BKHMT BẢNG KÊ HÀNG MẪU, HÀNG THỬ, TÚI, BAO BÌ NHẬP KHẨU
 • Mẫu số 13/BBKT BIÊN BẢN KIỂM TRA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 100/2020/NĐ-CP để xử lý: