Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 66/2015/QĐ-UBND Số hiệu: 11/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong Ngày ban hành: 19/03/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 11/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật