Quyết định 3147/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3147/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 3147/QĐ-BTP năm 2018 về Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 3147/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phan Chí Hiếu Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 3147/QĐ-BTP năm 2018 về Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ...
 • CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
 • I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
 • II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
 • III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 • IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3147/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3147/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3147/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3147/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3147/QĐ-BTP

Đang cập nhật