Công văn 1226/BNV-HTQT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1226/BNV-HTQT

Tiêu đề: Công văn 1226/BNV-HTQT năm 2019 về xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án 1439 do Bộ Nội Vụ ban hành Số hiệu: 1226/BNV-HTQT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân Ngày ban hành: 25/03/2019 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1226/BNV-HTQT để xử lý:

Tin tức về Công văn 1226/BNV-HTQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1226/BNV-HTQT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1226/BNV-HTQT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1226/BNV-HTQT

Đang cập nhật