Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND về Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau Số hiệu: 01/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Văn Hiện Ngày ban hành: 02/04/2019 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND về Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau

  • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật