Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 1864/VBHN-BLĐTBXH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hà Ngày ban hành: 15/05/2019 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Khuyến khích hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện
 • Điều 2a. Chế độ chính sách đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện
 • Điều 2b. Thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện
 • Điều 3. Phạm vi cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện
 • Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
 • Chương II ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
 • Điều 5. Điều kiện hoạt động cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe
 • Điều 6. (được bãi bỏ)
 • Điều 7. Điều kiện đối với cơ sở thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng ...
 • Điều 8. Điều kiện đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện
 • Điều 9. (được bãi bỏ)
 • Chương III THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
 • Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện
 • Điều 11. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện
 • Điều 12. Thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy
 • Điều 13. Cách thức thực hiện đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện
 • Điều 14. Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện
 • Điều 15. Thay đổi phạm vi hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện và thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ...
 • Chương IV QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN VÀ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY
 • Điều 16. Quyền và trách nhiệm của cơ sở cai nghiện
 • Điều 17. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở cai nghiện
 • Điều 18. Quyền và trách nhiệm của người cai nghiện ma túy
 • Chương V THỦ TỤC TIẾP NHẬN NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN
 • Điều 19. (được bãi bỏ)
 • Điều 20. (được bãi bỏ)
 • Điều 21. Hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện
 • Điều 22 (được bãi bỏ)
 • Điều 23. Kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 • Điều 24. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 25. Trách nhiệm của Bô Y tế
 • Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 27. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương VII KIỂM TRA, THANH TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 28. Kiểm tra, thanh tra
 • Điều 29. Khen thưởng
 • Điều 30. Xử lý vi phạm
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 33. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH

Đang cập nhật