Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước Số hiệu: 15/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh Ngày ban hành: 22/05/2019 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình ...
 • Điều 2 Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc phân công, phối hợp
 • Chương II TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG
 • Điều 4. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
 • Điều 5. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
 • Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 7. Trách nhiệm của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước
 • Điều 8. Trách nhiệm của chủ đầu tư khu đô thị mới, khu nhà ở và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khác
 • Chương III TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP VỀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG
 • Điều 9. Cơ quan chủ trì, phối hợp quản lý trật tự xây dựng
 • Điều 10. Phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với công trình xây dựng sai giấy phép xây dựng hoặc ...
 • Điều 11. Phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định ...
 • Điều 12. Phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng
 • Điều 13. Phối hợp xử lý hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người, nhiều ngành ...
 • Điều 14. Phối hợp thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 15. Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng
 • Điều 16. Phương thức phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin
 • Điều 17. Giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND cấp huyện ...
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Điều 19. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 15/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật