Chỉ thị 769/CT-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 769/CT-TTCP

Tiêu đề: Chỉ thị 769/CT-TTCP năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 769/CT-TTCP Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái Ngày ban hành: 17/05/2019 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Chỉ thị 769/CT-TTCP năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH THANH TRA
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 769/CT-TTCP để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 769/CT-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 769/CT-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 769/CT-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 769/CT-TTCP

Đang cập nhật