Quyết định 1991/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1991/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 1991/QĐ-BYT năm 2019 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hỗ trợ cơ chế, chính sách, pháp luật cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, địa phương trong phát triển công nghiệp dược; thực phẩm ảnh hưởng sức khỏe và trang thiết bị y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 1991/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường Ngày ban hành: 27/05/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1991/QĐ-BYT năm 2019 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hỗ trợ cơ chế, chính sách, pháp luật cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, địa phương trong phát triển công nghiệp dược; thực phẩm ảnh hưởng sức khỏe và trang thiết bị y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC TƯ VẤN, HỖ TRỢ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hỗ trợ cơ chế, chính ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC TƯ VẤN, HỖ TRỢ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác 6116
 • Điều 4. Nguyên tắc làm việc của Tổ công tác 6116
 • Điều 5. Quy trình làm việc
 • Chương II QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN CỦA TỔ CÔNG TÁC 6116
 • Điều 6. Quyền của Thành viên Tổ công tác 6116
 • Điều 7. Trách nhiệm của Thành viên Tổ công tác 6116
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1991/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1991/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1991/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1991/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1991/QĐ-BYT

Đang cập nhật