Thông tư 09/2019/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2019/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 09/2019/TT-BYT hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 09/2019/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn Ngày ban hành: 10/06/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 09/2019/TT-BYT hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU, CHUYỂN ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Thẩm định điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm ...
  • Điều 3. Chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng
  • Điều 4. Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp đặc biệt khác theo quy định ...
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Điều 6. Điều khoản tham chiếu
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2019/TT-BYT để xử lý: