Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 31/VBHN-BTC Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 11/06/2019 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CẤP BÙ LÃI SUẤT DO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Điều kiện được ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất
 • Điều 4. Mức lãi suất cấp bù
 • Điều 5. Thủ tục cấp bù lãi suất
 • Điều 6. Chế độ báo cáo
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện
 • Phụ lục 01/BC BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN CẤP BÙ LÃI SUẤT DO THỰC HIỆN CHO VAY ĐÓNG MỚI, NÂNG ...
 • Phụ lục 02/BC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHO VAY DO THỰC HIỆN CHO VAY ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP TÀU THEO NGHỊ ...
 • Phụ lục 03/BC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHO VAY DO THỰC HIỆN CHO VAY ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP TÀU THEO NGHỊ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC

Đang cập nhật