Quyết định 2462/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2462/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2462/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa Số hiệu: 2462/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn Ngày ban hành: 21/06/2019 Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2462/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ ...
  • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành chính mới ban hành; 13 thủ tục hành ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, tổ ...
  • DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG ...
  • I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
  • II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
  • III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TTHC
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2462/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2462/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2462/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2462/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2462/QĐ-UBND

Đang cập nhật