Quyết định 2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2013/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận Số hiệu: 2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Quốc Nam Ngày ban hành: 26/11/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2013/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng ...
 • DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN; ...
 • A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG ...
 • I LĨNH VỰC THỦY LỢI
 • II LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 • III LĨNH VỰC THỦY SẢN
 • B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND CẤP ...
 • B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND CẤP ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật