Quyết định 1988/QĐ-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1988/QĐ-BTNMT

Tiêu đề: Quyết định 1988/QĐ-BTNMT về Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) Số hiệu: 1988/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa Ngày ban hành: 31/07/2019 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 1988/QĐ-BTNMT về Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ DO BỘ TÀI NGUYÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc ...
 • Điều 2. Điều kiện áp dụng Bộ đơn giá:
 • Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với khối lượng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp ...
 • THUYẾT MINH BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ ...
 • I. Danh mục đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc bản đồ gồm:
 • II. Căn cứ tính đơn giá:
 • III. Phương pháp tính chi tiết các khoản mục chi phí trực tiếp
 • IV. Phần tổng hợp đơn giá sản phẩm và hướng dẫn áp dụng:
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1988/QĐ-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1988/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1988/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1988/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1988/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật