Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 108/2018/NQ-HĐND về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hòa Bình Số hiệu: 169/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Trần Đăng Ninh Ngày ban hành: 14/08/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 108/2018/NQ-HĐND về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hòa Bình

  • NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 108/2018/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 108/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân ...
  • Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
  • BIỂU PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  • A Tổng vốn phân bổ các xã
  • B Vốn hỗ trợ đầu tư phát triển HTX
  • C Vốn dự phòng
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật