Quyết định 2700/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2700/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 2700/QĐ-BCT năm 2019 về rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 2700/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh Ngày ban hành: 03/09/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 2700/QĐ-BCT năm 2019 về rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC RÀ SOÁT CUỐI KỲ BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM PHÂN BÓN DAP, MAP NHẬP KHẨU
 • Điều 1. Tiến hành rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP dưới ...
 • Điều 2. Trình tự thủ tục tiến hành rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ thực hiện theo quy định ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
 • Điều 4. Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Thủ trưởng các đơn vị và các bên liên quan chịu trách nhiệm ...
 • THÔNG BÁO RÀ SOÁT CUỐI KỲ BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM PHÂN BÓN DAP, MAP NHẬP KHẨU
 • 1. Thông tin cơ bản
 • 2. Thông tin về Bên yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ
 • 3. Hàng hóa thuộc đối tượng rà soát cuối kỳ
 • 4. Quy trình và thủ tục rà soát
 • 5. Thông tin liên hệ
 • PHỤ LỤC ĐƠN ĐĂNG KÝ BÊN LIÊN QUAN VỤ VIỆC RÀ SOÁT CUỐI KỲ BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM PHÂN BÓN DAP ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2700/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2700/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2700/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2700/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2700/QĐ-BCT

Đang cập nhật