Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 43/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định Số hiệu: 43/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh Ngày ban hành: 08/08/2019 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 43/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CƠ QUAN HÀNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2019.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các ...
 • QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Giá trị pháp lý của văn bản điện tử
 • Điều 5. Nguyên tắc gửi, nhận văn bản điện tử
 • Điều 6. Các loại văn bản điện tử và đầu mối gửi, nhận văn bản điện tử
 • Chương II QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN
 • Điều 7. Nguyên tắc và yêu cầu quản lý văn bản đến
 • Điều 8. Tiếp nhận văn bản điện tử đến
 • Điều 9. Đăng ký, số hóa văn bản đến
 • Điều 10. Trình, chuyển giao văn bản đến trong Hệ thống
 • Điều 11. Giải quyết văn bản đến trong Hệ thống
 • Chương III QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI
 • Điều 12. Nguyên tắc và yêu cầu quản lý văn bản đi
 • Điều 13. Soạn thảo, kiểm tra nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản
 • Điều 14. Ban hành và phát hành văn bản
 • Điều 15. Hình thức chữ ký số của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản
 • Điều 16. Hình thức chữ ký số của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
 • Điều 17. Quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan, tổ chức trong công ...
 • Chương IV QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ, LẬP VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ ĐIỆN TỬ VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN
 • Điều 18. Quản lý văn bản điện tử
 • Điều 19. Tạo lập hồ sơ điện tử
 • Điều 20. Nộp lưu và quản lý hồ sơ điện tử tại Lưu trữ cơ quan
 • Chương IV HẠ TẦNG KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ
 • Điều 21. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 22. Bảo đảm an toàn thông tin
 • Điều 23. Bảo đảm giải pháp kết nối, liên thông
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 25. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
 • Điều 26. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 27. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
 • Điều 28. Trách nhiệm của UBND cấp xã
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 43/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật