Quyết định 4361/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4361/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 4361/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 04/2019/TT-BYT Số hiệu: 4361/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn Ngày ban hành: 23/09/2019 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 4361/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 04/2019/TT-BYT

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 04/2019/TT-BYT ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh ...
 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ ...
 • PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • A. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế.
 • A.1. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
 • 1- Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính ...
 • 2- Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính ...
 • 3- Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương ...
 • A.2. Thủ tục hành chính cấp tỉnh.
 • 1- Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính ...
 • 2- Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính ...
 • 3- Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4361/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4361/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4361/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4361/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4361/QĐ-BYT

Đang cập nhật