Nghị định 75/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 75/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh Số hiệu: 75/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 26/09/2019 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính về cạnh tranh
 • Điều 4. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh
 • Điều 5. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CẠNH TRANH
 • Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH
 • Điều 6. Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan
 • Điều 7. Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh ở các công đoạn khác nhau ...
 • Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG, LẠM DỤNG VỊ TRÍ ĐỘC QUYỀN
 • Điều 8. Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường
 • Điều 9. Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền
 • Mục 3. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ
 • Điều 10. Hành vi sáp nhập doanh nghiệp bị cấm
 • Điều 11. Hành vi hợp nhất doanh nghiệp bị cấm
 • Điều 12. Hành vi mua lại doanh nghiệp bị cấm
 • Điều 13. Hành vi liên doanh giữa các doanh nghiệp bị cấm
 • Điều 14. Hành vi không thông báo tập trung kinh tế
 • Điều 15. Hành vi vi phạm pháp luật về tập trung kinh tế khác
 • Mục 4. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH
 • Điều 16. Hành vi xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh
 • Điều 17. Hành vi ép buộc trong kinh doanh
 • Điều 18. Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác
 • Điều 19. Hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác
 • Điều 20. Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính
 • Điều 21. Hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn b
 • Mục 5. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH KHÁC
 • Điều 22. Hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin, tài liệu
 • Điều 23. Hành vi vi phạm các quy định khác liên quan đến quá trình điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh
 • Điều 24. Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trước khi có quyết định cho hưởng miễn trừ của cơ quan ...
 • Điều 25. Hành vi cung cấp thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh nghiệp thực hiện ...
 • Chương III THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CẠNH TRANH
 • Mục 1. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CẠNH TRANH
 • Điều 26. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về tập trung kinh tế và cạnh tranh không lành mạnh
 • Điều 27. Thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị ...
 • Điều 28. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác
 • Mục 2. THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CẠNH TRANH
 • Điều 29. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về cạnh tranh
 • Điều 30. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh ...
 • Mục 3. THỦ TỤC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH, QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH ...
 • Điều 31. Chấp hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm ...
 • Điều 32. Nơi nộp tiền phạt
 • Điều 33. Thi hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 36. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 75/2019/NĐ-CP để xử lý: