Văn bản khác 512/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 512/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 512/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 Số hiệu: 512/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa Ngày ban hành: 03/09/2019 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Kế hoạch 512/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA “KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC ...
 • I. MỤC TIÊU
 • 1. Mục tiêu chung
 • 2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025
 • II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 • 1. Nội dung 1: Cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng hợp lý quanh năm
 • 2. Nội dung 2: Suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 2 tuổi ít ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng hoặc ở mức thấp
 • 3. Nội dung 3: Phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững
 • 4. Nội dung 4: Phần lớn các hộ nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất và thu nhập
 • 5. Nội dung 5: Phấn đấu không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực, thực phẩm
 • IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA “KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 512/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 512/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 512/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 512/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 512/KH-UBND

Đang cập nhật